فراخوان همکاری متخصصان و کارآفرینان خارج از کشور

با مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران

با حمایت بنیاد ملی نخبگان

 

در راستای نیل به اهداف بلندمدت علمی کشور و بهره‌گیری از نیروی انسانی متخصص خارج از کشور، این مرکز با حمایت بنیاد ملی نخبگان در موارد زیر اقدام به فراخوان همکاری با متخصصان و کارآفرینان خارج از کشور می‌نماید:

الف- دوره‌های تحقیقاتی پسا دکتری

ب- دوره‌های فرصت مطالعاتی برای اعضای هیأت علمی ایرانی مقیم خارج کشور

ج- دعوت ازمتخصصان ایرانی مقیم خارج کشور برای راه‌اندازی کسب و کارهای فناورانه

د- دعوت از استادان ایرانی مقیم خارج کشور برای برگزاری سخنرانی و کارگاه‌های تخصصی

ه- دعوت از فارغ التحصیلان خارج از کشور برای انجام خدمت نظام وظیفه تخصصی

 

متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سایت بنیاد ملی نخبگان https://international.bmn.ir با توجه به زمینه‌های تخصصی موجود در مرکز  و زمینه همکاری مورد علاقه خود، ثبت‌نام نمایند و در فرم ثبت نام، این مرکز را به عنوان "پایگاه تخصصی همکار" اعلام نمایند.

 

  زمینه‌های تخصصی موجود در مرکز