بیوشیمی بیوشیمی

 
گروه بیوشیمی:
گروه آموزشی بیوشیمی مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک (IBB) دانشگاه تهران در سال ۱۳۸۱ فعالیت مستقل خود را آغاز کرد.در این گروه شاخه های تحقیقاتی مختلقی در حوزه های پیام رسانی سلولی، مدلینگ سیستم های زیستی، علوم پپتیدی، آنزیم شناسی، آپاپتوز (مرگ سلولی برنامه ریزی شده)، کریستالوگرافی، سیستم عصبی، کروماتین و زیست مولکولی مشغول به کار هستند و آزمایشگاه های مجهز برای کار دانشجویان و پژوهشگران مهیا می باشد. دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا، پژوهشگران پسادکترا، اعضا هیات علمی همکار در آزمایشگاه های مجهر این مرکز مشغول به تحقیق در حوزه های مختلف بیوشیمی و رشته های وابسته می باشند. اعضا علمی و دانشجویان این گروه فعالیت ها و همکاری های تحقیقاتی بین المللی با سایر محققان و موسسات خارج از کشور دارند.
 

 

          بیوشیمی

          بیوفیزیک

          بیوانفورماتیک      

   

      

گروه بیوشیمی گروه بیوشیمی

 

   دکتر شهین احمدیان
   مرتبه علمی :استاد
    ایمیل: sh.ahmadian@ut.ac.ir
 

             

          دکتر شهین احمدیان 

     دکتر مجتبی باقری        

          دکتر عارفه سیدعربی      

     دکتر جمشید داوودی

          دکتر عذرا ربانی 

     دکتر راضیه یزدان‌پرست

          دکتر علی محمد بنایی مقدم