قابل توجه دانشجویان دکتری متقاضی حضور در دانشگاه جهت انجام فعالیت های پژوهشی

قابل توجه دانشجویان دکتری متقاضی حضور در دانشگاه جهت انجام فعالیت های پژوهشی


 

با عنایت به ابلاغیه ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا و در راستای سیاستهای دانشگاه، به منظور مساعدت و همکاری با دانشجویان مقطع دکتری، فرآیند مربوط به «درخواست پذیرش حضوری انجام فعالیت‌های آموزشی- پژوهشی» در سامانه جامع آموزش دانشگاه تعبیه گردید تا‌‌‌‌‌‌‌ دانشجویان مقطع دکتری که ضرورت حضور آنان برای انجام فعالیت‌های آموزشی - پژوهشی، مورد تأیید پردیس / ‏دانشکده محل تحصیل قرار گرفته است، بتوانند با مراجعه به سامانه جامع آموزش دانشگاه>> پیشخوان خدمت>> درخواست مسائل آموزشی>> و انتخاب درخواست انجام فعالیت‌های پژوهشی، نسبت به ثبت درخواست خود اقدام و پس از پذیرش و تأیید نهایی توسط اداره کل خدمات آموزشی و مرکز بهداشت دانشگاه، به فعالیت‌های پژوهشی خود به صورت حضوری در دانشگاه ادامه دهند.

لذا خواهشمند است دانشجویان متقاضی (صرفا دانشجویان مقطع دکتری که پروپوزال خود را تصویب کرده و در مرحله انجام امور پژوهشی مربوط به رساله خود هستند) نسبت به ارسال درخواست از طریق سامانه جامع آموزش اقدام نمایند.

 ضمناً فلوچارت فرآیند مذکور به همراه راهنمای دانشجو در سامانه جامع آموزش قابل مشاهده می‌باشد.

 فرم درخواست استفاده از آزمایشگاه