فراخوان ارسال مقاله به اولین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی

فراخوان ارسال مقاله به اولین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی


اولین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی در تاریخ ۷ و ۸  اسفند ماه ۱۳۹۸ در دانشگاه شیراز برگزار می گردد.

این کنفرانس بزرگترین رویداد علمی – فناوری درعرصه ملی و در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی خواهد بود که فرصت بی نظیری جهت هم اندیشی و تبادل تجربیات بین دانشگاهیان و کارشناسان فنی تجهیزات را فراهم می کند. در این کنفرانس کارشناسان فنی در خصوص آخرین فناوری حوزه تجهیزات پژوهشی به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت و افراد آکادمیک نیز روش های جدید که در حوزه کاربرد تجهیزات آزمایشگاهی ابداع نموده اند را معرفی خواهند کرد.  به عبارت دیگر این کنفرانس گردهمایی دانشمندان و مهندسان است که در آن دانشمندان به معرفی روش های نوین سنجش های آزمایشگاهی و مهندسان به معرفی آخرین فناوری های حوزه تجهیزات پژوهشی می پردازند.

به منظور اطلاع از شرایط ثبت نام و ارسال چکیده مقاله لطفا به آدرس وبگاه کنفرانس به شرح زیر مراجعه فرمایید.

http://IMTC1.Shirazu.ac.ir

خواهشمند است آثار خود را به صورت آنلاین  حداکثر تا تاریخ ۱ بهمن ماه ۱۳۹۸ و پس از ثبت نام در وبگاه کنفرانس از طریق سامانه کاربران برای دبیرخانه ارسال نمایید.

دبیرخانه اولین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی