Asset Publisher Asset Publisher

Return to Full Page

سخنرانی دکتر رضا ملک‌زاده - ۲۸ آبان ماه ۹۷

سخنرانی دکتر رضا ملک‌زاده - ۲۸ آبان ماه ۹۷


سخنرانی دکتر رضا ملک‌زاده، استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشکی تهران و معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در ۲۷ آبان ۱۳۹۷ با موضوع «زیست‌شناسی سنتزی» در جمع استادان و دانشجویان و پژوهشگران مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران برگزار شد.
پیش از سخنرانی این استاد برجسته که با استقبال حاضران همراه شد، دکتر موسوی موحدی، رئیس مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، گفت: «مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک به عنوان یک مؤسسه علمیِ علوم پایه آمادگی دارد بر روی پروژه‌های پزشکی تحقیق و در کسب دستاوردهای علمی جهانی نقش خود را ایفا نماید».
دکتر رضا ملک‌زاده، متولد ۱۳۳۰ در شهر بالاده از توابع شهرستان کازرون، پزشک و دولتمرد ایرانی است که هم‌اکنون سمت معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت را داراست.
وی عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی و رئیس مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی است و همچنین سابقه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران و عضویت در شورای عالی انقلاب فرهنگی را در کارنامه خود دارد.