Asset Publisher Asset Publisher

Return to Full Page

‌‌سمینار آموزشی ابزار جستجوی SciFinder - شنبه ۹۶/۹/۱۱

‌‌سمینار آموزشی ابزار جستجوی SciFinder - شنبه ۹۶/۹/۱۱


سمینار آموزشی ابزار جستجوی SciFinder در تاریخ ۱۱/‏۰۹/‏۹۶‬ در آمفی تئاتر مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، توسط مؤسسه نسیم ایمان برگزار شد.

SciFinder کامل‌ترین ابزار جستجو و معتبرترین مجموعه از ترکیبات شیمیایی (شامل تمام ترکیبات شیمیایی ساده، ترکیبات دارویی، پلیمرها،کمپلکس‌ها و مخلوط واکنش‌ها ) واکنش‌های شیمیایی، مراجع مقالات ژورنال‌های تخصصی و Patent ها می‌باشد که توسط انجمن شیمی آمریکا (ACS) ارائه می‌شود. این مجموعه بر پایه کامل‌ترین اطلاعات علمی با استفاده از مشخصات مواد شیمیایی ،واکنش‌ها، Patent ها و مراجع که به صورت روزانه به روزرسانی می‌شود، به جستجو می‌پردازد.
SciFinder در کوتاه‌ترین زمان ممکن، کامل‌ترین مجموعه از اطلاعات را به صورت یکپارچه در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

  

   آلبوم تصاویر سمینار