متن خبری نشست اولین سمپوزیوم Biomolecolare NMR

متن خبری نشست اولین سمپوزیوم Biomolecolare NMR


   برنامه زمانبندی اولین سمپوزیوم Biomolecolare NMR

متن خبر: نشست هم اندیشی رزونانس مغناطیسی هسته‌ای مولکول‌های زیستی

نشست هم اندیشی علمی با موضوع Biomolecular NMR (رزونانس مغناطیسی هسته‌ای مولکول‌های زیستی) به صورت مجازی با حضور اعضاء علمی، دانشجویان و پژوهشگران در روز پنج شنبه به تاریخ ششم آذر ماه ۱۳۹۹ ازساعت ۹ الی ۱۲:۳۰ برگزار شد.

دراین نشست ابتدا جناب آقای دکترموسوی موحدی، رئیس مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران با بیان اهمیت و کاربرد مولکول‌های زیستی از جمله پروتئین‌ها و پپتیدها در زمینه‌های مختلف و تاکید بر بررسی عملکرد و ساختار این ترکیبات در محیط آبی با ابزارهای لازم ازجمله رزونانس مغناطیسی هسته (NMR) پرداختند. ایشان همچنین به ضرورت و اهمیت روش‌های متفاوت رزونانس مغناطیسی هسته برای شناسایی، بررسی ساختار، عملکرد و برهمکنش مولکول‌های زیستی به خصوص پروتئین‌ها در راستای پیشرفت‌های علمی به خصوص در زمینه دارویی اشاره کردند.

درادامه جناب آقای دکترعلیرضا بهرام زاده از دانشگاه ملی استرالیا درمورد مطالعه ساختار پروتئین‌ها به کمک طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته‌ای (NMR) سخنرانی کردند.

سخنرانی دیگربا موضوع بررسی ملودی (آهنگ) پروتئین‌ها با استفاده از داده‌های تکنیک رزونانس مغناطیسی هسته توسط جناب آقای دکتر عباس شکروی استاد دانشگاه خوارزمی ارائه گردید.

سخنران بعد سرکار خانم فرشته فلاح دانشجوی دکتری بیوانفورماتیک دانشگاه تهران بودند که به همراه جناب آقای دکتر کاوه کاوسی عضوهیئت علمی گروه بیوانفورماتیک مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران با موضوع روش مبتنی بر NMR و یادگیری ماشین برای پیش بینی پپتیدهای ضد بیوفیلم به ارائه نظرات خود پرداختند.

درادامه جناب آقای علی معظم دانشجوی دکتری شیمی آلی و دبیر این نشست هم اندیشی با بیان اهمیت مولکول‌های زیستی در فرایندهای بیولوژیکی و ضرورت شناخت این ترکیبات و بخصوص محاسبه ساختاری پپتیدها به وسیله طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته سخنرانی کردند.

البته تمام سخنرانی‌های مذکور مورد پرسش و پاسخ قرار گرفت.

درپایان این جلسه جناب آقای دکتر بابک کریمی استاد و رئیس دانشگاه علوم پایه زنجان و با تاکید بر تشکیل مرکز ملی رزونانس مغناطیسی هسته (NMR) در پیشبرد فعالیت‌های پژوهشی نه تنها درزمینه مولکول‌های زیستی بلکه در تمامی رشته‌ها از جمله پزشکی، علوم پایه، مواد پیشنهاد نمودند.

در انتها میزگرد در بین شرکت کنندگان برقرار شد و پیشنهادهای زیر مطرح شد:

هم اکنون که چندین ان ام ار در کشور فعال است سعی شود که ابزار لازم برای اندازه گیری ملکول های زیستی که حلال ان ها آب می‌باشند مهیا شود و یک مرکز پیشرفته ان ام ار با درجه حساسیت بالا در کشور نصب و به همگان خدمات علمی داده شود و این مرکز عالی با سایر ان ام ار ها در کشور همگرا شود.

هم اکنون که در دوران ویروس تاجدار کلاس‌ها به صورت مجازی بر قرار می‌شود پیشنهاد می‌شود از دانش و تجربه استادان و پژوهشگران از راه دور و نزدیک برای آموزش دانشجویان استفاده نمود به ویژه مباحث ان ام آر زیست ملکولی

پیشنهاد شد که پایان نامه‌های دانشجویی و یک درس کلاسی با همکاری متخصصان در قلمرو رزونانس مغناطیسی هسته‌ای مولکول‌های زیستی برنامه ریزی شود

پیشنهاد شد همایش و یا نشست دوم رزونانس مغناطیسی هسته‌ای مولکول‌های زیستی به صورت منطقه‌ای و بین المللی به صورت مجازی بر قرار شود.

 

برگزار کننده این نشست با حمایت مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک و دانشکده شیمی دانشگاه تهران، دانشگاه خوارزمی، دانشگاه علوم پایه زنجان، انجمن بیوشیمی فیزیک ایران انجام شد.