Lecture-21 Feb 2021

Lecture-21 Feb 2021


بنام خدا

ارائه سخنرانی در IBB

 

The structural basis of promiscuity in Small Multidrug Resistance family of transporters

 

جناب آقای دکتر علی کرمانی از دانشگاه میشیگان

 

 

پروتئین‌های غشایی وظایف مختلفی را در سلول ایفا می‌کنند از جمله انتقال یون‌ها، انتقال سیگنال‌ها و مقاومت به آنتی‌بیوتیک‌ها. یکی از مهم‌ترین گروه از پروتئین‌های غشایی که در مقاومت باکتری‌ها به آنتی‌بیوتیک‌ها نقش دارند SMR proteins هستند. با استفاده از x-ray crystallography برای اولین بار ساختار سه بعدی یکی از اعضای این خانواده را تعیین کردم که به درک بهتر عملکرد این پروتئین‌ها کمک بسیار شایانی خواهد کرد و از این اطلاعات ساختاری شاید بتوان داروهایی را طراحی کرد که این پروتئین‌ها را غیرفعال و باکتری‌ها را به آنتی‌بیوتیک‌ها حساس‌تر کرد.

 

زمان ارائه

یکشنبه ۲ اسفندماه ۱۳۹۹

ساعت ۱۳ الی ۱۴

لینک ورود به جلسه سخنرانی: https://join.skype.com/EolQhQfcyt9Q