Asset Publisher Asset Publisher

Return to Full Page

بازدید از کارخانه سیناژن در شهرک صنعتی سیمین دشت شهریار ۱۳/‏۱۲/‏۹۶

بازدید از کارخانه سیناژن در شهرک صنعتی سیمین دشت شهریار ۱۳/‏۱۲/‏۹۶


بازدید از کارخانه سیناژن در شهرک صنعتی سیمین دشت شهریار

روز یکشنبه مورخه ۱۳/‏۱۲/‏۹۶‬ جمعی از استادان و دانشجویان مرکز تحقیقات بیوشیمی-بیوفیزیک دانشگاه تهران، از کارخانه سیناژن در شهرک صنعتی سیمین دشت شهریار بازدید کردند.
شرکت سیناژن در سال ۱۳۷۳ توسط چند تن از متخصصین بیوتکنولوژی کشور تأسیس شده است. اولین محصولات این شرکت آنتی‌کرهای تشخیص گروه‌های خونی را شامل می‌شد اما از سال ۱۳۸۵ تولید داروهای بیوتکنولوژیک و پروتئین¬های نوترکیب از دستاوردهای مهم این شرکت بشمار می‌رود.
در این بازدید ابتدا سمینار معرفی کوتاهی از شرکت و تاریخچه تأسیس آن بعمل آمده و سپس بازدید از قسمت بیوراکتورها و انکوباتورهای کشت سلولی آغاز شد. این قسمت از بازدید بصورت عبور از راهروهای مخصوص بازدید بود که توسط پنجره‌های شیشه‌ای به قسمت‌های مختلف کارخانه دید داشت. در این قسمت مسئول گروه بازدید به معرفی قسمت‌های مختلف و سیر مراحل گوناگون کار از ابتدای کلون کردن ژن پروتئین دارویی مورد نظر در سلول (CHO Cell) ، تا استخراج پروتئین نوترکیب از محیط کشت سلولی را به تفضیل بیان کرده و تمامی ادوات و تجیزات مورد استفاده را به گروه نشان دادند. لازم به ذکر است بدلیل ملاحظات بهداشتی و لزوم حفظ سطح بالای بهداشت محیط، همگی بازدید کنندگان ملزم به استفاده از لباس‌ها و کلاه و دستکش مخصوص بودند.
در آخر مرحله فرمولاسیون و پرکردن سرنگ‌ها و ویال‌ها مورد بازدید قرار گرفت که این قسمت نیز توسط مسئول مربوطه توضیح داده شد و بازدید کنندگان از نزدیک با نحوه بسته-بندی داروهای تولیدی آشنا شدند.