اطلاعیه پذیرش یک پژوهشگر پسا دکترا در موضوع زیست شناسی کوانتومی

اطلاعیه پذیرش یک پژوهشگر پسا دکترا در موضوع زیست شناسی کوانتومی


اطلاعیه

پذیرش یک پژوهشگر پسا دکترا در موضوع زیست شناسی کوانتومی

 

به استحضار می‌رساند طرح پسا دکترا با عنوان «مطالعه تجربی مکانیزم تولید گونه‌های فعال اکسیژن در سلول تحت تأثیر میدان‌های الکترومغناطیس ضعیف در فرکانس‌های مختلف و روش‌های تعدیل آن» در شورای علمی مؤسسه علوم و فناوری‌های کوانتومی دانشگاه تهران مورد موافقت قرار گرفته است. این طرح در مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک به مدت یکسال انجام می‌شود.

پژوهشگران با درجه دکترا از دانشگاه‌های معتبر در رشته‌های شیمی، فیزیک، علوم زیستی، مهندسی شیمی، مهندسی برق و کامپیوتر، مهندسی مکانیک، که توانایی تحقیقاتی در موضوع زیست‌شناسی کوانتومی را دارند می‌توانند درخواست خود را همراه با کارنامه علمی تا تاریخ ۳۰ اردیبهشت به ایمیل pubrel.ibb@ut.ac.ir ارسال نمایند.