نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سخنرانی علمی مرکز - یکشنبه ۲۱ آبان ۹۶

در ادامه سخنرانی های ماهیانه مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، در تاریخ ۲۱ آبان سخنرانی "دکتر فرزاد قاسمی" با موضوع آشنایی با قابلیت های نرم افزار Mathematica برگزار گردید. در این سخنرانی دکتر قاسمی قابلیتهای نرم افزار Mathematica و پتانسیل استفاده از آن در آنالیز داده های تجربی را تشریح کردند. دکتر قاسمی همچنین توضیحی اجمالی در مورد زبان های رایج برنامه نویسی و مقایسه آن ها یکدیگر توضیحاتی ارائه نمودند.

آلبوم تصاویر