نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین همایش ملی عسل و علوم زیستی - ۲۹ آذر ۹۶‌

"اولین همایش ملی عسل و علوم زیست مولکولی" در دانشگاه تهران برگزار شد

با رویکرد ارتباط بین جامعه صنعت و دانشگاه و نیز تاکید بر جایگاه تحقیقات بنیادی در صنعت تولید عسل ایران، "اولین همایش ملی عسل و علوم زیست مولکولی"، با همکاری مشترک انجمن بیوشیمی فیزیک ایران و انجمن زنبورعسل ایران با حضور استادان، دانشجویان، زنبور داران، مسئولان سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان تحقیق، آموزش و توسعه کشاورزی و با ارائه ۱۰ سخنرانی تخصصی، در روز چهارشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۶ در سالن شهید دهشور پردیس علوم دانشگاه تهران، برگزار شد. در این همایش از بین ۴۰ چکیده مقاله دریافت شده توسط دبیرخانه همایش، ۱۰ مقاله بصورت پوستر انتخاب وارائه شد. در قالب بیانیه میزگرد پایانی برگزار شده در مراسم اختتامیه همایش، حاضران، بر دو محور، شامل توسعه کیفی صنعت زنبورداری از رهگذر توجه بیش از پیش بر تحقیقات بنیادی در حوزه علوم زیست مولکولی و نیز بازنگری استاندارد عسل درکشور مبتنی بر دست آوردها وشاخص های زیست مولکولی و با همکاری پژوهشگران علوم پایه کشور، تاکید نمودند. در پایان مقررشد با هدف پی گیری دست آورد های همایش، نشست‌های مشترک دو انجمن بصورت دوره‌ای برگزار شود. دبیرخانه دائمی این همایش در مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران می‌باشد./

  آلبوم تصاویر