Asset Publisher Asset Publisher

Return to Full Page

news

روابط بین‌المللی مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک توسعه می‌یابد
چهار هیأت از کشورهای کانادا، فرانسه و آلمان،، در بهار سال 1395 از مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران بازدید کردند. 
دکتر مسعود ودادی، استاد دانشگاه تورنتو و دانش‌آموخته سابق این مرکز، به همراه دکتر «الد ادواردز» بنیان‌گذار و رییس شرکت تحقیقاتی غیرانتفاعی « SGC » و استاد دانشگاه «تورنتو» کانادا در جمع اعضاء علمی و دانشجویان مرکز به سخنرانی علمی پرداختند. دکتر «هاینس یان»، معاون پژوهشی و روابط بین‌الملل دانشگاه پلی‌تکنیک «برانشوایگ» آلمان به همراه هیاتی از آن دانشگاهاز مرکز دیدار و با استادان این مرکز در خصوص همکاری های مشترک به گفتگو پرداختند. خانم دکتر «مارگیتا داته»، استاد مرکز تحقیقاتی «لایبنیتز» برلین در تحقیقات داروسازی مولکولی در مرکز در جمع اعضاء علمی و دانشجویان سخنرانی علمی نمودند. هیات سه نفره از دانشگاه «تولوز» فرانسه، ضمن بازدید از مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران، خواستار بررسی زمینه‌های تحقیقاتی و فرصت‌های مطالعاتی مشترک بین دو دانشگاه شدند با استادان این مرکز به گفتگو پرداختند.
دکتر شینواری برگزیده جایزه یونسکو ابن سینا در اخلاق علمی در جمع اعضاء علمی و دانشجویان مرکز سخنرانی علمی نمودند.
 
خانم دکتر شهین احمدیان معاون آموزشی برگزیده و دکتر علی‌اکبر صبوری عضو هیات علمی برگزیده  در سومین جشنواره آموزش دانشگاه 1395 
در سومین جشنواره آموزش دانشگاه تهران در سال 1395، خانم دکتر شهین احمدیان معاون آموزشی مرکز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزیک در فهرست برگزیده شدگان معاونان آموزشی دانشگاه قرار گرفتند. همچنین دکتر علی اکبر صبوری عضو هیات علمی مرکز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزیک در فهرست برگزیده شدگان اعضای هیات علمی دانشگاه قرار گرفتند.