Asset Publisher Asset Publisher

Return to Full Page

Biophysics; a multi-potential interdisciplinary science capable to nourish different talents (5-8 March 2017, IBB, UT, Iran)

ضمن تبریک هفته بیوفیزیک، بازدیدهای زیر برای روزهای دوشنبه 16 اسفند و چهارشنبه 18 اسفند تدوین گردیده است. با توجه به محدود بودن فضا و لزوم اعلام تعداد شرکت­کنندگان به واحدهای مدعو، خواهشمند است در صورت تمایل به شرکت در هریک از فعالیتهای زیر با آقای رضایی در کتابخانه مرکز 61113375 یا  Shahram_rezaei@ut.ac.ir  تماس حاصل نمایید.

 

دوشنبه 

                10-9        مرکز تحقیقات چشم­ پزشکی بصیر

              12-10       بازدید از آزمایشگاه ملی نقشه ­برداری مغز     

              15-14       سخنرانی آقای دکتر حسین­ زاده (مبانی نقشه برداری مغز) دانشکده برق، دانشگاه تهران

              16-15       سخنرانی آقای دکتر سلطانیان­ زاده (مبانی تصویربرداری و تحلیل داده­های مغزی) دانشکده برق دانشگاه تهران                                

 

چهارشنبه

                10-8       مرکز پژوهشی فناوری­های نوین در مهندسی علوم زیستی دانشگاه تهران

              16-10        مرکز رشد و پارک علم و فناوری دانشگاه تهران