Asset Publisher Asset Publisher

Return to Full Page

خبر آموزشی - پذیرش بدون آزمون 96

 

  • اطلاعیه پذیرش بدون آزمون (استعدادهای درخشان) در مقطع کارشناسی‌ارشد رشته‌های بیوشیمی و بیوفیزیک از دانشگاه‌های سطح یک کشورسال تحصیلی 97-96


به اطلاع می‌رساند این مرکز در نظر دارد که در رشته‌های تحصیلی بیوشیمی و بیوفیزیک برای مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته از بین دانشجویان نیمسال آخر دوره کارشناسی که دارای رتبه‌های 1 تا 3 دانشگاه‌های صنعتی شریف- علم و صنعت- صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک) - شهید بهشتی- خواجه نصیرالدین طوسی- صنعتی اصفهان- دانشگاه اصفهان- شیراز- فردوسی مشهد و تبریز می‌باشند، بدون آزمون (استعدادهای درخشان) در سال تحصیلی 97-96 دانشجو بپذیرد.

ضروری است متقاضیان در صورت احراز شرایط طبق شیوه‌نامه نسبت به ثبت نام و بارگذاری اطلاعات در سامانه جامع آموزش دانشگاه تهران حداکثر تا تاریخ 10/ 2/ 1396 اقدام نمایند.

شایان ذکر است ارائه فرم گواهی معدل ممهور به مهر و امضا دانشگاه ذیربط، الزامی بوده و ضروری است توسط داوطلب به همراه سایر مدارک مورد نیاز در سامانه جامع آموزش دانشگاه تهران بارگذاری گردد.

یادآوری می‌گردد درخواست‌های واصله پس از تاریخ تعیین شده قابل بررسی نبوده و به آنها ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

  • اطلاعیه پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی با استفاده از سهمیه استعدادهای درخشان از دانشگاه‌های سطح یک کشور در سال تحصیلی 97-96

 
مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران در اجرای سیاست‌های هدایت و حمایت از دانشجویان برتر و ارائه تسهیلات به آنان برای ورود به مقطع دکتری تخصصی، با استناد به آیین نامه شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مصوبات شورای آموزشی دانشگاه، برای
سال تحصیلی 97-96 در رشته‌های بیوشیمی، بیوفیزیک و بیوانفورماتیک، از میان دانش‌آموختگان (طبق ضوابط مندرج در شیوه‌نامه) و دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه‌های سطح یک کشور شامل تربیت مدرس- صنعتی شریف- علم و صنعت- صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک) - شهید بهشتی- خواجه نصیرالدین طوسی- صنعتی اصفهان- دانشگاه اصفهان- شیراز- فردوسی مشهد و تبریز که حداکثر تا تاریخ 31/ 6/ 1396 فارغ‌التحصیل می‌گردند، دانشجو می‌پذیرد. ضروری است متقاضیان در صورت احراز شرایط طبق شیوه‌نامه نسبت به ثبت نام و بارگذاری اطلاعات در سامانه جامع آموزش دانشگاه تهران حداکثر تا تاریخ 10/ 2/ 1396 اقدام نمایند.

** توجه: اقدامی در خصوص درخواستهای واصله پس از تاریخ 10/ 2/ 1396، از سوی این دانشگاه متصور نمی‌باشد.


جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فایل شیوه نامه و فرم تقاضا به سایت معاونت آموزشی دانشگاه به آدرس http://academics.ut.ac.ir مراجعه فرمائید.